508-830-0001

Beef Steak tomatoes, fresh Mozzarella, fresh Basil and Balsamic Vinaigrette …
Add to any Salad: Chicken … $5.00 Shrimp … $7.00 Scallops … $9.00 Steak Tips . . . $9.00